Zdrowie

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Pamiętaj, że jeżeli ucierpiałeś w wyniku działań lekarza, który chcąc pomóc ci popełnił jednak błąd w sztuce lekarskiej na skutek którego poniosłeś trwały i nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, to możesz ubiegać się o odszkodowanie od szpitala w którym pracował lekarz.

Regulacje odnośnie odszkodowań za błędy medyczne

Wszelkie kwestie prawne związane z tym tematem są uregulowane w odpowiednich aktach prawnych, głównie w kodeksie prawa karnego oraz w poszczególnych ustawach opisujących działalność zawodów medycznych. Zgodnie z definicją błąd medyczny ma miejsce wówczas, gdy lekarz wykonuje swoje obowiązki nieadekwatnie do stanu posiadanej wiedzy lub w sposób niestaranny. Wszystkie ofiary takich działań mogą starać się o odszkodowanie za błąd medyczny.

Jeszcze kilka lat temu procedury ubiegania się o odszkodowanie były bardzo skomplikowane i opierały się o wieloletnie utarczki na wokandzie sądowej. Na szczęście ustawodawca wziął wreszcie stronę osób poszkodowanych i przepisy zmieniono w taki sposób, aby procedurę tę jak najbardziej uprościć. Cztery lata temu powołano w każdym województwie komisje do spraw orzekania o działaniach medycznych. Aby dostać rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu, który powstał w wyniku błędu medycznego, wystarczy wypełnić i złożyć wniosek o odszkodowanie.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o odszkodowanie aby spełniał wszystkie przesłanki natury formalnej? Przede wszystkim powinien on być wypełniony osobiście, a w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych – wniosek taki wypełnia wyznaczony opiekun prawny (w przypadku dzieci są to najczęściej ich rodzice). W sytuacji, gdy poszkodowany w wyniku błędu medycznego zmarł, wówczas odpowiedni wniosek do komisji może złożyć jego spadkobierca.

Gdzie szukać wzorów wniosku o odszkodowanie za błąd medyczny?

Wzór wniosku o odszkodowanie dostępny jest na stronach internetowych większości wojewodów. Ważne jest aby we wniosku znalazły się kompletne dane osoby poszkodowanej, takie jak jej imię i nazwisko, numer PESEL, a także dokładny adres do korespondencji. Składany w trzech egzemplarzach wniosek powinien zawierać również adres szpitala na terenie którego doszło do opisywanego zdarzenia medycznego oraz rzetelne uzasadnienie. Dobrze jest szczegółowo opisać zaistniałą sytuację dokładnie wskazując czy w wyniku domniemanego błędu popełnionego przez lekarza prowadzącego doszło na przykład do zakażenia czy do leczenia niewłaściwego narządu. Dobrze jest udokumentować wszystkie poniesione koszty związane z leczeniem skutków błędu medycznego – mogą to być na przykład rachunki za recepty czy też za wizyty w poradniach prywatnych. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem wniosku ze względu na braki formalne w nim występujące.

Warto zwrócić uwagę również na kwestię natury prawnej. Komisje zorganizowane przy wojewodach nie decydują o winie konkretnego lekarza. Ich zadaniem jest jedynie ocenienie czy doszło do zdarzenia medycznego, które może zostać zakwalifikowane jako błąd medyczny, a jeżeli tak, to decyduje o wysokości wypłacanego świadczenia. O winie konkretnego lekarza może w świetle przepisów polskiego prawa orzec jedynie sąd.

Autorem wpisu jest firma oferująca odkup odszkodowań oraz pomoc w odzyskiwaniu zaniżonego odszkodowania z oc sprawców wypadku JW GROUP Centrum Odszkodowań – https://odkupodszkodowania.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *